Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

ρητό απο τον Νίκο

Εἶσ' Ἕλληνας;
Τί προσκυνᾶς;
Σηκώσου ἀπάνω!
Ἐμεῖς καὶ στοὺς θεοὺς
ὀρθοὶ μιλοῦμε..
[ρητό του Λακεδαίμων Αππελαίου]

Δεν υπάρχουν σχόλια: