Παρασκευή, 26 Μαΐου 2006

έρευνα: Τα Μικρά Έργα των Ο.Τ.Α.
1a. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ_ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, έρευνα: Τα Μικρά Έργα των Ο.Τ.Α. , Π.Δ.229/99, Π.Δ.171/87, Μαρία Παπαδοπούλου, Παρουσίαση: Μάης 2007, Ιανουάριος 2008, Δημοσίευση: πολυσέλιδο άρθρο με επισήμανση στο εξώφυλλο, τεχνικό περιοδικό Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2008, Τεύχος 125.  • Μάης 2007


  • Ιανουάριος 2008

Τρίτη, 9 Μαΐου 2006

έρευνα: Τα έργα και οι ΟΤΑ

2.a. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ_ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, έρευνα_"Τα Μικρά Έργα των Ο.Τ.Α", Π.Δ.229/99, Π.Δ.171/87, Παρουσίαση: Μάης 2007, Ιανουάριος 2008, Δημοσίευση: Δεύτερο μέρος ΙΙ, δημοσίευση στο τεχνικό Περιοδικό ΑΡΜΟΣ της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, 1η δημοσίευση, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2008, Τεύχος 14.