Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΣΕ

Σάββατο 19 Ιουνίου 2010, ώρα 17:00,
Γραφεία ΟΠΣΕ, Αθήνα.
Εισηγήσεις από τον Πρόεδρο κ. Θανάση Λαγοδήμο.
Θέματα από το μέλος του 11μελούς ΔΣ κ. Μαρία Παπαδοπούλου.