Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009

άρθρο: Η συνείδηση του Ιησού Χριστού και του Σωκράτη

6.a.ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ_Η συνείδηση του Ιησού Χριστού και του Σωκράτη_23 Απριλίου Αγ.Γεωργίου 2009_ΗΧΩ

άρθρο:

5.a.Διεθνές Δίκαιο γαι τις μειονότητες_ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ_Πέμπτη 23 Απριλίου 2009_Αγ.Γεωργίου_FYLLO-23-4
http://www.eleftheria.gr/pdf/%7B32B81941-E421-4CE2-9231-033EA26E64CA%7D_FYLLO-23-4.pdf
2η σελίδα.