Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

επιστολή από τον Έξαρχο : Exarch Australia-Oceania & Outreach Byzantium/Hellas Exarch, Orden of Saint Eugene of Trapezous

Mrs Μaria Papadopoulou LETr
Mr George Dimosiou KETr


Excellences, and dear Maria, George; Καλή μέρα σας


Μέ τό τυπικό η ονομαστική σας είναι ως άνω καί μέ τά διακριτικά. Αν παρατηρίσατε οι επιστήμονες καί διπλωματούχοι εις τά ονόματά των προσκολούν καί τά μετονομστικά - post-nominals των διακριτικά ψηφία, όπως π.χ. τής θείας - Ευγενία Ελευθεριάδου CLETr, CSH.


Τήν προσφώνησιν σας δέν τήν απευθύνετε εσείς πρός εαυτόν σας, αλ' έταιρα πρόσωπα, όπως έπραξα εγώ παραπάνω, ούτε ονομάζετε εσείς εαυτούς σας "Εξοχότατους". 'Οπως οι προσφωνήσεις "Εντιμώτατε", "Αξιότατε", "Παναγιώτατε", κτλ, έτσι καί η προσφώνισης "Excellence" προέρχεται αφ' άλους πρός εσάς Μετά τήν υπογραφήν σας αναφέρετε τό ονοματεπώνυμο καί μέ τά ψηφιακά διακριτικά σας, ακολούθως περιγράφεσθε μέ τόν χαρακτηριστικόν βαθμόν, τούς διορισμούς σας, τίς διευθύσεις σας, άνευ αυτοπροσφωνήσεων, π.χ.


Μaria Papadopoulou George Dimosiou

Μaria Papadopoulou LETr George Dimosiou KETr
Archontissa - Lady Spathaire - Knight


Περί "ε, η" = "e", ή "ι" = "i", σχετικά μέ τό επίθετο τού Γιώργου. Οι αφ΄Ελληνικά σέ Λατινικά κανόνες γραφής απαιτούν τό "η" νά μετατρέπεται εις "e", π,χ. "des" εις ΕleftheriaDES, ThoucidiDES, DEMocracy, ThemistoCLES, HErcuLES (HERacLES), κτλ. Είναι λαϊκό λάθος τό "ε" = "i", αλλ' έχουν εκλογήν οι κατέχωντες


Διά τό έγγραφο τιμής, έριξα μιά ματιά, τά κατάφερες μιά χαρά, εύγε σου

Σας ασπαζόμαστε οικογενειακώς μέ πολλήν αγάπην !


George S Eleftheriades
Exarch. - Protospathaire (Knight Commander)