Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

Εργασίες της 2ης Γενικής Συνέλευσης της Πανελλήνιας Ένωσης Καππαδοκικών Σωματείων

Εργασίες της 2ης Γενικής Συνέλευσης της Πανελλήνιας Ένωσης Καππαδοκικών Σωματείων
Σάββατο 28 Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2009, Αμφιθέατρο Δήμου Νεαπόλεως, Θεσσαλονίκη
  • πρακτικά συνεδρίου και ομιλιών
  • ομιλία της Μ.Παπαδοπούλου
  • φωτογραφίες συνέδρων