Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

Άρθρο σε αφιέρωμα για την Εθνική Επέτειο


Μαρία Παπαδοπούλου : Άρθρο για την ημέρα εθνικής εορτής 25ης Μαρτίου.
Δημοσίευση στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Παρασκευή 25 Μαρτίου 2011, σελ.13.

Κατάλογος ενδεικτικής ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, Ονόματα ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ, αρχείο


Παραπομπή από το δημοσιευμένο μου άρθρο στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ με τίτλο :

Οι Έλληνες της Μικρά Ασίας στην επανάσταση του 1821

Η ελληνική συνείδηση των Μικρασιατών Ρωμηών

ως βασικός λόγος συμμετοχής


Βιβλιογραφία :

[1] Για το ρόλο των Ελλήνων της Ρωσίας στην ελληνική εθνεγερσία βλ.: G. L. Ars, «Gretseskoe Kommertserskoe ucolistse Odessy v 1817-1830 gg.-Iz Νovogretseskogo Orosvestseniya», Balkanskie Issledovanija, τόμ. 10 1987, Χίλια Χρόνια Ελληνισμού-Ρωσίας, Αθήνα, εκδ. Γνώση, 1994.

[2] Δημήτρη Φωτιάδη, «Η Επανάσταση του ’21», Αθήνα, εκδ. Μέλισσα, 1971, σελ. 111.

[3] Ολόκληρος ο κατάλογος δημοσιεύεται ως παράρτημα στο έργο του Νικολάϊ Τοντόροφ, «Η βαλκανική διάσταση της ελληνικής επανάστασης – Η περίπτωση των Βουλγάρων», Αθήνα, εκδόσεις Gutenberg, 1982

[4] «Η συμβολή των Μικρασιατών εις την εθνική αναγέννησιν» που δημοσιεύτηκε το 1940 στο περιοδικό Μικρασιατικά Χρονικά.

[5] Οδυσέας Λαμψίδης, «Έλληνες Πόντιοι εις την εθνεγερσίαν του 1821», περ. Αρχείον Πόντου, τόμ. 31, 19 75-76.

[6] Λ. Λεοντίδου, «Πόλεις της σιωπής. Εργατικός εποικισμός της Αθήνας και του Πειραιά», 1909-1940.

[7] Δημοσίευμα της «Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος».

[8] Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτη, «Ποντιακά ιστορικά ανάλεκτα, Αλεξανδρούπολη», 1925, σελ. 14.

[9] Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτη, «Οι Πόντιοι κατά τους αγώνας της επαναστάσεως», Ποντιακή Εστία, τεύχ. 13, 1962, σελ. 6623-6626.

[10] Θεοφάνη Μαλκίδη «Αλέξανδρος Υψηλάντης. Μάχου Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος» εκδόσεις Αιγαίον της Λευκωσίας.

[11] Γ. Αναστασιάδη, «Η συμβολή των Μικρασιατών εις την εθνικήν αναγέννησιν», Μικρασιατικά Χρονικά, τεύχ. 1, 1938.

[12] Τάκης Α. Σαλκιτζόγλου, « Η Μικρά Ασία στην Επανάσταση του 1821 -- η συμβολή τωνΜικρασιατών στον εθνικό αγώνα» , Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, 2010.

[13] Πέτρος Μέγγος, « Από τη Σμύρνη στην Ελλάδα του 1821 -- η αφήγηση του» , Εκδόσεις Ισνάφι, Ιωάννινα 2009.

[14] σε μετάφραση Βαγγέλη Κούταλη του "Petros Mengous: Narrative of a Greek soldier", Elliot and Palmer, New York, 1830.


Ονόματα Ιερολοχιτών που σώθηκαν δια της παραδόσεως:

Ο οπλαρχηγός Αθανάσιος Καράμπελιας από την Κορνοφωλιά της Δ. Θράκης, ο Αδριανοπολίτης Χατζή Γεώργης , ο Ξενοκράτης από το Σαμάκοβο της Α. Θράκης.


Η πνευματική ανάπτυξη της Ιωνίας:

Θα εκφραστεί το 1819 με την ίδρυση τυπογραφείου στο Αϊβαλί. Ακολούθησαν στιχουργήματα και ιστορική εκδοτική δραστηριότητα μέχρι την έκρηξη της επανάστασης και την καταστροφή της πόλης στις 3 Ιουνίου 1821.

Κατάθεση στεφάνων του Συλλόγου

Το Πρόγραμμα περιλάμβανε :
  • Σύντομη παρέλαση των μαθητών,
  • Δοξολογία,
  • Εθνικός Ύμνος,
  • Κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Λαρισαίων, του Σχολείου, της Αντίστασης και του Πολιτιστικού Συλλόγου Μιστιωτών Καππαδοκίας (Πρόεδρος Μαρία Παπαδοπούλου και εκπρόσωποι του Τμήματος Τρίτης Ηλικίας).
  • Ενός λεπτού σιγή.
  • Απαγγελία Ποιημάτων από μαθητές ελληνικής και αλβανικής καταγωγής !!