Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

Δημόσια Διαβούλευση για τις ονοματοθεσίες των οδών

Δημαρχείο Κοιλάδος, Σάββατο 29 Μαΐου 2010, ώρα 12:00.

Γνώμη Μαρίας Παπαδοπούλου : Είναι άμεσα δημοκρατική η διαδικασία. Ωστόσο, θα δείτε ότι όλα τα κομμάτια που θα συζητηθούν δεν έπρεπε να διασύρονται δημόσια. Όταν κατεβάζεις τους ΘΕΣΜΟΥΣ σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, τότε το δημοκρατικό δικαίωμα μετατρέπεται σε πρόσχημα με το οποίο εκμαιεύονται αμφισβητήσεις και ανάγονται σε Δημόσιους Δικαστές οι μεμονωμένες προσωπικές αντιπάθειες. Δεν μας καλέσατε εδώ για να κρίνουμε τους γέροντες. Χρειάζεται Σεβασμός! Η αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτη!

Ευχαριστούμε που κατανοήθηκαν τα επιχειρήματά μας. Αναγκαστικά έπρεπε να εκπροσωπήσω και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αλλά και τη Δημογεροντία. Είναι ικανοποιητικό ότι ακυρώνονται οι αποφάσεις και θα οριστεί νέα, πληθέστερη, αντιπροσωπευτικότερη Επιτροπή. Προθεσμία μιας εβδομάδας να δηλώνονται περισσότερα ονόματα των επιθυμούντων να απαρτίσουν την νέα Επιτροπή.