Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2008

άρθρο: Η τέχνη αλλάζει τον κόσμο αλλά όχι την εξουσία


5।a.ΤΕΧΝΕΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ_Η τέχνη αλλάζει τον κόσμο αλλά όχι την εξουσία_19 Σεπτεμβρίου 2008_Ημ.Κήρυκας