Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2008

ευχές από τον ΘΕΤΤΑΛΟ: Χριστούγεννα και Νέος έτος 2009


άρθρο: Το Ηλιοστάσιο του Θαλήκείμενά μου για τον Θαλή, τον Πυθαγόρα, τη Θεανώ, τον Ηράκλειτο, και την Υπατία περιλήφθηκαν στις πραγματείες

"Ελληνική Επιστημονική Παράδοση" και

"Ελληνικός Γνωστικός Πολιτισμός"

τις οποίες αφιέρωσα στον Σύλλογο Ο ΘΕΤΤΑΛΟΣ.


  • 3.a.ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ_ΘΑΛΗΣ ΙΙ ηλιοστάσιο_Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2008_Θεσ.Ηχώ

Θαλής ο Μιλήσιος