Κυριακή, 12 Απριλίου 2009

άρθρο: Ντανταϊσμός, μια καλλιτεχνική διαμαρτυρία


2।a.ΤΕΧΝΕΣ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ_Ντανταϊσμός-Μια καλλιτεχνική διαμαρτυρία_Kυριακή 12 Απριλίου 2009_ΗΧΩ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αγαπητοί αποδέκτες, συνδεθήκατε εκτάκτως προς ενημέρωσή σας για τις, από 25 Μαρτίου ημέρας εθνικής επετείου, ευχαριστήριες επιστολές που έχουν απευθύνει
5 ελληνικοί Σύλλογοι Πολιτισμού προς
τον κ. Stephen Miller, Eπίτιμο Καθηγητή Πανεπιστημίου Berkley Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Μπορείτε να το αναρτήσετε στα ιστολόγιά σας.
Καθήκον μας ως φορείς του ελληνικού πολιτισμού
και ο καθένας ας πράξει ό,τι του πρέπει.5 Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ε Σ Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ε Σ
ACKNOWLEDGEMENTS


Dear Professor Stephen G Miller

This cultural Organisation, inherently bearing the history-celebrated Hellenic Legacies (which, inter-alia, also inherit our historically-recorded classic Macedonian epics), and
on behalf of our membership and social following,
gratefully and respectfully acknowledge your monumental contribution

which you address to the "Archeology Magazine" of the American Archeologic Institute
At stake is the veracity of history which comes under superficially fraudulent attack by unhistorical pretenders. There is a world of evidence which exposes such unhistorical pretences as the fraud of the century. We appreciate and acclaim your commendable
statement in defense of historical truth about Macedonia.

Again, we, very much, thank you for your professional expression and sincere support "

«Κύριε Καθηγητά, σας Ευχαριστούμε για την επιστολή σας και ως Σύλλογοι-Φορείς του ελληνικού πολιτισμούεκφράζουμε τον Σεβασμό μας προς το πρόσωπό σαςγια την ανθρώπινη ειλικρίνεια και την επιστημονική σας συνείδηση»

On behalf of the 5 Hellenic Cultural Associations :

1) Πολιτιστικός και Ιστορικός Σύλλογος Ο ΘΕΤΤΑΛΟΣ,
Δήμου Λαρισαίων, mhtml:%7BE1BB2275-B6D9-485A-A49A-0162E5C047BD%7Dmid://00000497/!x-usc:http://gr.mc282.mail.yahoo.com/mc/compose?to=org.thettalos@yahoo.gr

2) Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος
ΜΙΣΤΙΩΤΕΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ (ancestry from Asia Minor),
Larisa province,

3) Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Ν.Λαρίσης,

4) Πολιτιστικός Σύλλογος ΛΟΥΤΡΟΥ, Ν.Λαρίσης,

5) Πολιτιστικός Σύλλογος ΕΛΕYΘΕΡΕΣ, Ν.Λαρίσης.


accept our appreciation and acclamation for your commendable statement in defense of historical truth about Macedonia
We, very much, thank you for your professional expression and sincere support.

Nation Day March 25, 2009


The common Representative of the Associations

Maria A. Papadopoulou
n. Dr civil engineer
mhtml:%7BE1BB2275-B6D9-485A-A49A-0162E5C047BD%7Dmid://00000497/!x-usc:http://gr.mc282.mail.yahoo.com/mc/compose?to=dm.papadopoulou@yahoo.gr

Larisa, Hellas

Χρησιμοποιείτε Yahoo!Βαρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύ ματα (spam); Το Yahoo! Mail διαθέτει την καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών μηνυμάτων http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr