Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2008

ρεπορτάζ και συνέντευξη: Αντικαταστάσεις δικτύων Ύδρευσης στο Δ.Κοιλάδος (πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ)  • πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ _ Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2008_ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ_1η και 3η σελίδα

  • συνέντευξη _ 31 Οκτωβρίου 2008_ΕΛ.ΒΗΜΑ

συμβάσεις 4 έργων, πόροι ΘΗΣΕΑΣ, ποσά Kατανομής Προένταξης:  • (ΚΕΠ 45%) : 140.301,01 + 472.963,63 = 613.264,64€

  • (ΚΕΠ 35%) : 271.533,01 + 464.393,99 = 735.927,00€

  • σύνολο ΘΗΣΕΑ : 1.349.191,64€

  • επιπλέον Δημοτικοί Πόροι : 281.207,28€