Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2006

έρευνα: Τα έργα και οι ΟΤΑ

1a. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ_ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, έρευνα_"Τα Μικρά Έργα των Ο.Τ.Α", Π.Δ.229/99, Π.Δ.171/87, Παρουσίαση: Μάης 2007, Ιανουάριος 2008, Δημοσίευση: Πρώτο μέρος Ι, δημοσίευση στο τεχνικό Περιοδικό ΑΡΜΟΣ της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, 1η δημοσίευση, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007, Τεύχος 13.