Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

ηθογράφημα: Βλέποντας μόνον το πρωτόκολλο της Πρεσβείας

Η έδρα του δικτύου προνομιακής και μη-προθεσμιακής διαχείρισης και, πλέον, του ελέγχου της οικονομίας της αγοράς. Το ύψος της επένδυσης στην εκπαίδευση της Πρεσβείας, η εκπαίδευση της βελτίωσης με έμφαση στα λάθη, το όραμα της ανθρωπότητας, η ωριμότητα και η αφύπνιση, η συνειδητοποίηση της επικινδυνότητας των χαριτωμένων που δεν έρχονται από πουθενά, η απομόνωση των υπαρκτών που έρχονται από ισχυρά λόμπι, η θεραπεία της έννοιας του κοινωνικού απρόσιτου, η ασφάλεια στον τομέα της επιτυχούς αξίωσης, ο πυρήνας και η διάσωση του ανθρωπισμού, η κινηματική αποδοχή και η έλευση της υπεροχικής φαινομενολογίας, οι κατάλληλοι άνθρωποι, μαθαίνοντας το πλαίσιο και τους κανόνες της Πρεσβείας [...]
Τρίτη 23 Μαρτίου 2010