Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2008

ποίηση: H ρομφαία του θανάτου, μάνα


4.a.ΠΟΙΗΣΗ_Η ρομφαία του θανάτου,μάνα_Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2008_HμΚήρυκας