Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

ηθογράφημα: Ένα φως γεννιέται, στον Βορρά.

Ένα φως γεννιέται, στον Βορρά,
ηθογράφημα, Ελλάδα, Δεκέμβριος 2009.