Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Η Πρόεδρος, ο Πρόεδρος και η Γραμματέας της ΠΕΚΣΑπό τις επίσημες επισκέψεις των εκπροσώπων της ΠΕΚΣ,
Φανάρι, 2009.
Μαρία Παπαδοπούλου, Φάνης Ισακίδης, Βασιλική Παπαδοπούλου.