Κυριακή, 20 Ιουνίου 2010

Ιστορική Ημερίδα στην Καππαδοκία

Διοργάνωση : Πανελλήνια Ένωση Καππαδοκικών Σωματείων (ΠΕΚΣ)
Μήνυμα της Προέδρου της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΠΕΚΣ, Μαρία Παπαδοπούλου

εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Σάββατο 19 Ιουνίου 2010, σελ 10η.
http://files.eleftheria.gr/pdf/%7B6E04F9D2-86FF-43EF-9CA3-399EE19A6525%7D_19-6-2010%20FILO.pdf