Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

RFID microchipping - Global mind control

http://www.youtube.com/watch?v=gTHEz402lZ4

ανθρακούχα αναψυκτικά και τα οφέλη της coca -cola

Ρίξτε μια ματιά εδώ :
http://mariapapadopoulou.blogspot.com/2010/11/coca-cola.html

ρητό : όταν μας ζητούν την προσήλωση στο γράμμα και απαγορεύουν την δυνατότητα της ατομικής σκέψης

"Το γράμμα αποκτείνει, το δε Πνεύμα ζωοποιεί.
Πολλά γαρ των θείων Γραφών
εάν κατά το γράμμα νοήσωμεν,
εις αθέσμους βλασφημίας περιπεσούμεθα."
Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας

προφητικά του γέροντα Παΐσιου

http://ksipnistere.blogspot.com/2010/11/blog-post_5627.html