σύντομο βιογραφικόη συγγραφέας

 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ :    σύντομο βιογραφικό


Η Μαρία έκανε σπουδές και ασχολήθηκε σε βάθος με αρκετά και διαφορετικά αντικείμενα.

Η Μαρία είναι Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός, στον βασικό της τίτλο σπουδών, Προϊσταμένη πολιτικού σχεδιασμού εκτάκτου ανάγκης (Π.ΑΜ.-Π.Σ.Ε.Α) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς και ερευνήτρια - συγγραφέας σε θέματα ναοδομίας και ιστορικής έρευνας του Μικρασιατικού Ελληνισμού

Έλαβε το Δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Αναγορεύθηκε Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η διδακτορική διατριβή της (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/40605?locale=el) έχει θέμα "Μεθοδολογία αυτοματοποιημένης εκπόνησης Μικροζωνικών Μελετών Σεισμικής Επικινδυνότητας με διαλειτουργικά Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Εφαρμογή σε ελληνική πόλη" και αποτελεί πρωτότυπη έρευνα στον τομέα της γεωτεχνικής σεισμικής μηχανικής. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη πέντε μεθοδολογιών σε μορφή λογισμικού για την εκπόνηση αριθμητικών και εμπειρικών αναλύσεων (numerical and empirical analyses) στην επιστήμη του πολιτικού μηχανικού (civil engineering) καθώς και ανέπτυξε δυο πρότυπες βάσεις δεδομένων (μια σχεσιακή και μια διαλειτουργική) οι οποίες παράγουν μέσω των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών αυτοματοποιημένη πολυθεματική πληροφορία για τις εδαφικές συνθήκες σε επίπεδο δομημένου περιβάλλοντος πόλης (με προοπτική να επεκτείνεται για όλες τις πόλεις της Θεσσαλίας). Το νεότερο ερευνητικό της έργο αναπτύσεται σε θέματα νέων τεχνολογιών ICT. Ενδεικτικές ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις της είναι:

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-75175-7_19

https://pedthessalias4pinios.gr/images/eisigiseis/exypnos-pineios-dr-maria-papadopoulou.pdf

https://tee-kdth.gr/all-events/open-soft
https://tee-kdth.gr/wp-content/uploads/2018/04/papadopoulou.pdf

https://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/40605

https://ajouronline.com/index.php/AJET/article/view/5436

Στην αρχή της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας κατασκεύασε δεκάδες οικοδομές ασκώντας ελεύθερο επάγγελμα Πολιτικού Μηχανικού σε  δική  της  ιδιωτική  επιχείρηση  που  ίδρυσε  και διατήρησε για  περίπου  μια  δεκαετία.  Μελέτησε  και  κατασκεύασε περί σαράντα (40) οικοδομές με χρήση κατοικίας, πολυκατοικίας και βιοτεχνικής/βιομηχανικής εγκατάστασης. Προκειμένου επίσης να αξιοποιήσει την καλλιτεχνική κλίση στην αρχιτεκτονική των κτιρίων, δούλεψε με  επιμονή και εντατικά στη μηχανική, τη στατική και τη δυναμική, μελέτη του φέροντα οργανισμού των κτιριακών έργων, δίνοντας δικές της μελέτες για να κατασκευαστούν δεκάδες οικοδομές στην πόλη της και στην περιφέρεια.

Παράλληλα, εκπόνησε  σπουδές στην Ανώτατη Παιδαγωγική (ΑΣΠΑΙΤΕ) και με το πτυχίο αυτό δίδαξε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Εργάσθηκε στη Δημόσια Διοίκηση όπου διορίσθηκε κατόπιν διαγωνισμού από ιδρύσεως Καποδιστριακών Δήμων (Ν.2539/97) της χώρας με επιτελικές αρμοδιότητες πολιτικού μηχανικού σε πρωτοβάθμιο ΟΤΑ βιώνοντας έκτοτε τις διοικητικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις της χώρας μέχρι και τον Καλλικράτη (Ν.3852/2010).  Για περισσότερο από 16 έτη, μετείχε  και  προέδρευσε  σε επιτροπές παραλαβής τεχνικών έργων,  καθώς  και  σε ειδικές διοικητικές επιτροπές επί σειράς ετών.  Για την εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων έλαβε το πτυχίο (αριθμ.36683) ειδικής πιστοποίησης στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευών Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ.  Έχει  πολλές φορές πάρει μέρος ως ειδικός εισηγητής σε επιμορφωτικά σεμινάρια και σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις για το προσωπικό και τους αιρετούς της Τ.Α.  
Από το 2019 διατελεί Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Π.ΑΜ.-Π.Σ.Ε.Α. με αρμοδιότητα τα θέματα συντονισμού και πολιτικού σχεδιασμού εκτάκτου ανάγκης στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.


Την τελευταία πενταετία παράλληλα με τη βασική της υπηρεσία διδάσκει επίσης σε ΑΕΙ, σε τμήματα Πολιτικών Μηχανικών, ως Ακαδημαϊκή Υπότροφος και ως Επιστημονική Συνεργάτης. Μαθήματα που δίδαξε (με αυτοδύναμη διδασκαλία) είναι:

 1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
 2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ Ι
 3. ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι
 4. ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (ΝΟΚ-ΕΟΑ)
 5. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣτα νεανικά της χρόνια, παρά τις σπουδές και το πάντοτε φορτωμένο επαγγελματικό και ακαδημαϊκό πρόγραμμα, ανέπτυξε επιτυχείς δραστηριότητες για την ελληνική κοινωνία και τον ελληνικό πολιτισμό. Μετείχε, εκπροσώπησε, προήδρευσε ακόμη και ίδρυσε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και πολιτιστικούς συλλόγους. Μελέτησε και ανέδειξε πολλά ζητήματα του Ελληνισμού, με έμφαση στον μικρασιατικό Ελληνισμό, μέσα από δημοσιεύσεις, συνεντεύξεις, ομιλίες και διοργανώσεις  τόσο στην περιοχή  του Νομού Λαρίσης όσο και σε πανελλήνιο επίπεδο.  Οι πνευματικές και οι πολιτιστικές της αυτές δραστηριότητες αποτελούν εθελοντισμό. Διατέλεσε Πρόεδρος σε πρωτοβάθμια σωματεία (Πρόεδρος συλλόγου Μιστιωτών Καππαδοκίας Ο ΆΓΙΟΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ, Έφορος συλλόγου Ο ΘΕΤΤΑΛΌΣ, κ.λπ.), και μέλος της Διοικούσας δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων σωματείων (Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής στην Πανελλήνια Ένωση Καππαδοκικών Σωματείων (ΠΕΚΣ), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (ΟΠΣΕ), Πρόεδρος της Eφορείας Κεντρικής Ελλάδος της ΟΠΣΕ). 

Από το 2013 διέκοψε όλες εκείνες τις δραστηριότητες, διότι προτίμησε να ασχολείται μόνον με την επιστήμη του πολιτικού μηχανικού και τη μεταδιδακτορική επιστημονική έρευνα. Παραμένει μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, σε μόνιμες επιστημονικές επιτροπές (επιστημονικές επιτροπές ΤΕΕ, επιτροπή παρακολούθησης σεισμογράφων Ε.ΠΑ.Δ.ΕΠ.) και μέλος επιλεγμένων πνευματικών φορέων (Ένωση Συγγγραφέων, προσκεκλημένο από τη Μητρόπολη Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως Θεσσαλονίκης μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού). 

Το 2009 τιμήθηκε με τίτλο ευγενείας «Λαίδης» (LETr) και το 2011 τιμήθηκε με τον βυζαντινό τίτλο της «Πρωτοαρχόντισσας» (Lady Commander - CLETr), του Τάγματος του Αγίου Ευγενίου Τραπεζούντος, από τον ίδιο τον εν Ισπανία απόγονο της δυναστείας των Κομνηνών Ιωάννη Αρκάδιο Λάσκαρη Κομνηνό και τον εν Σίδνεϋ απόγονο της δυναστείας θείο της Γεώργιο Σάββα Ελευθεριάδη (https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A4%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF%CE%B9_%CE%B5%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82). Τοποθετήθηκε εκπρόσωπος του ελληνοαυστραλιανού συνδέσμου της Ομογένειας στην Ελλάδα, από τον ιδρυτή του Ινστιτούτου Διαφύλαξης της Ιστορικής Παράδοσης και των Ελληνικών Προτύπων (ΑΡΤΕΜΙΣ ΒΟΥΛΗΦΟΡΟΣ  https://www.facebook.com/groups/artemisHELLENISM/) αείμνηστο ακαδημαϊκό Γεώργιο Σάββα Ελευθεριάδη. 

 

Πάντοτε λατρεύει την ιστορία και τις αξίες του Ελληνισμού. Καλείται ως ομιλήτρια και εισηγήτρια σε μέσα ενημέρωσης, συνέδρια και ημερίδες. Την προηγούμενη δεκαετία, όταν ασχολήθηκε με κοινωνικοπολιτιστική δραστηριότητα, δημοσιεύθηκαν περισσότερα από εκατόν ενενήντα (190) άρθρα της για την ιστορία και τα προνόμια του ελληνικού πολιτισμού, τα γνωρίσματα και τα δικαιώματα του ελληνισμού, τις επιστήμες, τις κοινωνικές ανάγκες, σε εφημερίδες και σε (τεχνικά κυρίως) περιοδικά. Είναι μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών και Συγγραφέων Λάρισας (ΕΛΟΣΥΛ). Ποιήματα και πεζογραφήματά της δημοσιεύονται στην ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ και άλλες ομαδικές συλλογές. Έχει συμμετάσχει περιστασιακά σε ομαδικές εκθέσεις ζωγραφικής και μοντέρνας αφίσας. Τα τελευταία επτά χρόνια επίσης προσκαλείται τακτικά στη ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, στην εκπομπή ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ενδεικτικές δημοσιεύσεις της είναι:

Μερικά από τα νεανικά της Βιβλία είναι :

 1.         Φωνές από την Καππαδοκία: Το Μιστί του χθες στον ελληνισμό του σήμερα. Γλωσσολογική και λαογραφική έρευνα, ηχογραφήσεις ομιλητών-πληροφορητών σε ψηφιακό CD – ένθετο – μοντέρνες αφίσες, Εκδ. Σύλλογος Μιστιωτών  Καππαδοκίας, 2009.  – εξαντλημένο -.
 2.           Ο μεγαλύτερος ναός της χριστιανικής Ανατολής και οι πολυάριθμοι λατρευτικοί χώροι της υπόγειας πολιτείας στο Μιστί της Καππαδοκίας, Μονογραφία ιστορικής έρευνας. Εκδ. Ιππομάχεια-Ελληνισμός, 2011.  – 2η έκδοση - .
 3.    Οι καλύτερες γεύσεις της μνήμης. Παραδοσιακή διατροφή του ελληνισμού της Καππαδοκίας.Ιστορικό και σχέση με τις διατροφικές συνήθειες του Ελληνισμού, Εκδ. Ιππομάχεια-Ελληνισμός, 2011.
 4.     .      Ελληνόφωνοι στην Ανατολία (γλώσσα, ήθη και Παραδόσεις), Εκδ. Ιππομάχεια.
 5.   .  Ένας ΘΕΤΤΑΛΟΣ στη Θεσσαλία. Πραγματεία. Υπό έκδοση ιστορ.συλλ. Ο Θετταλός.
 6.     .      Στη χώρα των Πελασγών.  - υπό  έκδοση - .


Σελίδες της είναι:

http://www.antibaro.gr/category/authors/%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΟ 2013. ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΤΕ ΝΑ ΞΕΔΥΑΛΥΝΩ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΤΑΞΩ ΑΡΚΕΤΕΣ ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΩΣ ΑΝΑΡΤΗΣΑ ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΩ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΩ.  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.