Σάββατο, 12 Απριλίου 2008

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΑ ΔΥΟ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ


ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΑ
ΔΥΟ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ

Φτάνει να δούμε τους μασονικούς βαθμούς για να αντιληφθούμε πόσο ξένη είναι αυτή η οργάνωση (δαιμονική αίρεση) με την Ελλάδα και τα ιδεώδη της:

Πρώτη Τάξη:

1ος Βαθμός: Μαθητής

2ος Βαθμός:......
Εταίρος

3ος Βαθμός: Διδάσκαλος

Δεύτερη Τάξη:

4ος Βαθμός: Μυστικός Διδάσκαλος

5ος Βαθμός: Τέλειος Διδάσκαλος

6οςΒαθμός: Γραμματεύς εξ Απορρήτων

7ος Βαθμός: Έφορος και Δικαστής

8ος Βαθμός: Επόπτης Οικοδομών

9ος Βαθμός: Διδάσκαλος Εκλεκτός των 9

10ος Βαθμός: Έξοχος Εκλεκτός των 15

11ος Βαθμός: Υπέρτατος Εκλεκτός των 12

12ος Βαθμός: Μέγας Διδάσκαλος Αρχιτέκτων

13ος Βαθμός: Ιππότης της Βασιλικής Άψίδος

14ος Βαθμός: Μέγας Εκλεκτός, Τέλευς και Υπέρτατος Τέκτων

Τρίτη Τάξη

15ος Βαθμός: Ιππότης Ανατολής ή τον Ξίφους

16ος Βαθμός: Πρίγκηψ της Ιερουσαλήμ

Τέταρτη Τάξη

17ος Βαθμός Ιππότης Ανατολής και Λύσεως

18ος Βαθμός: Πρίγκηψ Ροδόσταυρος, Ιππότης του Αετού και του Πελεκάνος

Πέμπτη Τάξη

19ος Βαθμός: Μέγας Ποντίφηξ

20ος Βαθμός: Μέγας Διδάσκαλος των Συμβολικών Στοών

21ος Βαθμός: Νωαχίτης ή Πρώσσος Ιππότης

22ος Βαθμός: Ιππότης Βασιλικού Πελέκεως ή Πρίγκηψ του Λιβάνου

23ος Βαθμός: Αρχηγός της Σκηνής

24ος Βαθμός: Πρίγκηψ της Σκηνής

25ος Βαθμός: Ιππότης του Χαλκού Όφεως

26ος Βαθμός: Πρίγκηψ της Χάριτος

27ος Βαθμός: Ιππότης Ταξιάρχης του Ναού

28ος Βαθμός: Ιππότης του Ήλιου.

29ος Βαθμός: Σκώτος Ιππότης του Αγ. Ανδρέου

30ος Βαθμός: Ιππότης, Ιππότης του Λευκού και Μέλανος Αετού

Έκτη Τάξη:

31ος Βαθμός: Μέγας Επιθεωρητής Ταξιάρχης δικαστής

32ος Βαθμός: Υπέρτατος Πρίγκηψ του Βασιλικού Μυστικού

Έβδομη Τάξη:

33ος Βαθμός: Ύπατος Μέγας Γενικός Επιθεωρητής.

Παρακολουθήστε τώρα και την τελετή της μυήσεως στην μασονία για να δείτε την σιωνιστική της προέλευση την παντελώς ξένη πρός τις αξίες του Ελληνισμού:

«Κύριε, το ξίφος, ου την αιχμήν αισθάνεσθε, εξεικονίζει τας τύψεις του συνειδότος, αίτινες θα εσπάραττον την καρδίαν σας, αν ποτέ εγίνεσθο επίορκος προς την Εταιρίαν εις ην ζητείτε να εισέλθητε».

Μπροστά στην πόρτα της Στοάς, ανυπόδητος, χωρίς σακάκι, με ξεκούμπωτο το πουκάμισο, χωρίς γραβάτα και μ' ένα ξίφος στο στήθος, ενώ τα μάτια μου ήταν δεμένα, έγινα δεκτός στη μασονία. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία.
Η μύηση στον πρώτο μασονικό βαθμό, του Μαθητή. Ο Σεβάσμιος και οι δύο Επόπτες απήγγειλαν τα λόγια της μυήσεως. Χτυπούσαν τα ξύλινα σφυριά τους. ’βουλος ακολούθησα την πορεία μέσα στο σκοτάδι. Με οδηγούσε ένας αόρατος συμπαραστάτης, πού υπάκουε στις εντολές του Σεβάσμιου.

Έκανα γύρους με φωτιές, ήπια πικρό και γλυκό νερό, ένιωσα απειλητικά ξίφη, πέρασα εμπόδια. Και στο τέλος, υποχρεώθηκα να κάνω την επίσημη διαβεβαίωση του τέκτονα λέγοντας:

«Εγώ ο Β.Λ. οικεία και ελευθέρα βουλήσει, ενώπιον του Μεγάλου Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος και της Σεπτής ταύτης ομηγύρεως των τεκτόνων, επί του γνώμονος και του διαβήτου, εμβλημάτων της συνειδήσεως, της ευθύτητος και του δικαίου, επί του ξίφους, συμβόλου τιμής, και επί της Βίβλου του Νόμου, υπισχνούμαι επισήμως και ειλικρινώς, και ορκίζομαι να μην αποκαλύψω ποτέ τι περί των τεκτονικών μυστηρίων, όσα θέλετε μοι εμπιστευθήτε ειμή εις τακτικόν και αγαθόν τέκτονα ή εις Στοάν κανονικώς συγκεκροτημένην.

Υπόσχομαι ωσαύτως τοις εμοίς Αδελφοίς, αγάπην και άρωγήν εν ταις ανάγκαις αυτών. Υπόσχομαι προς τούτοις πίστιν και υπακοήν εις τα Μεγάλα Συντάγματα του Τεκτονισμού, εις το Σύνταγμα και τον Γενικόν Κανονισμόν της Μεγάλης Στοάς ως και τον ειδικόν κανονισμόν και τα ψηφίσματα της Σεπτής ταύτης Στοάς. Έστω η μνήμη μου αποτρόπαιος, εάν ποτέ παραβώ τον όρκον μου».

Όταν άνοιξα τα μάτια κι όταν είδα τη Στοά αντίκρισα μερικούς κυρίους με ποδιές και ξίφη. Από τότε μπήκα στη μασονική διαδικασία, για να καταλάβω αργότερα ότι:

-Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ζωή του τόπου ελέγχεται από μασόνους.

-ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ του τεκτονισμού είναι μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Φορολογικών Δικαστηρίων.

-ΜΑΣΟΝΟΙ έχουν διεισδύσει σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και τα μέσα ενημερώσεως.

Ο George Washington με τα τεκτονικά εμβλήματα.

Μπορεί η Αμερική (που είναι σιωνιστική από τα γεννοφάσκια της) να είναι η μεγάλη πατρίδα της μασονίας, ευθέως έλκουσα τα πρωτεία από την μητέρα Σκωτική Στοά, αλλά η Ελλάδα ουδεμία σχέση έχει με την ιστορία του τεκτονισμού και η λειτουργία των εδώ μασονικών στοών είναι κατά πάντα εισαγόμενη!!!
Η νεοεποχίτικη Wikipedia γράφει:
" Ο Τεκτονισμός εισήλθε στον ελληνικό χώρο από τα Επτάνησα, την εποχή που ήταν υπό γαλλική και αγγλική κατοχή, και συγκεκριμένα από τις νήσους Κέρκυρα και Ζάκυνθο τις οποίες οι πολέμιοι της οργάνωσης αποκαλούν έως σήμερα «κερκόπορτες» του Μασονισμού."

Επομένως έχουμε κάθε λόγο να ζητάμε να φύγουν οι μασονικές στοές κι οι μασόνοι απ΄την Ελλάδα, αφού η μασονία είναι εκτός των άλλων ο πνευματικός και συνεκτικός βραχίονας της Παγκόσμιας Τραπεζοπιστωτικής Εξουσίας (ΠΤΕ) που επιτίθεται στην Ελλάδα και στην Ορθοδοξία.

Πρέπει να δώσουμε τον υπερ πάντων αγώνα με αιχμή του δόρατος την άρνηση της κάρτας του πολίτη, που αποτελεί την ηλεκτρονική φυλακή στην οποία επιχειρούν να μας φυλακίσουν, αλλά και παράλληλα να αντιδράσουμε σε όλες τις εκφάνσεις της σκοτεινής τους δολοπλοκίας (αλλοίωση της ιστορίας, codex alimentarius, αλλοίωση του εθνικού πληθυσμού κ.α.), που έχουν σαν στόχο την υποδούλωση και τον έλεγχο των λαών, υπο την παγκόσμια διακυβέρνηση,
δηλαδή την παγκόσμια δικτατορία τους!

http://oimos-athina.blogspot.com/

Οι Σιωνιστές της Θεσσαλονίκης

“Οι Σιωνιστές της Θεσσαλονίκης – Εβραίοι, Ρωμιοχριστιανοί, Χριστιανοκομμουνιστές”. Μια αναλυση του Γεωργίου Θ. Χατζηθεοδώρου, Δόκτορος πτυχιούχου μηχανικού, Υφηγητού Πολυτεχνείου Άαχεν Γερμανίας και του Δημήτρη Ν. Αδαμόπουλου, Frankfurt/M.
Ποια ειναι η προελευση της Ισραηλιτικης Κοινοτητας της Θεσσαλονικης και ποιες ειναι οι μεχρι σημερα δραστηριοτητες της;

Απο το μασονικο περιοδικο «Ακακια» της Θεσσαλονικης Οκτωβριου 1908
πληροφορουμεθα, οτι …

«η ξενη μασονικη στοα Μακεδονια με εδρα την Θεσσαλονικη, ειχε ως διδασκαλο τον Ιταλοεβραιο Εμ. Καρασο, στην δικαιοδοσια του οποιου υπαγονταν τρεις ακομη ξενες μασονικες στοες, στους κολπους των οποιων οι Ταλαατ και Ενβερ, βρηκαν προσφορο εδαφος για να δημιουργησουν την Κινηση Νεοτουρκων με μελη που αποτελουνταν εξ’ολοκληρου απο Τουρκοεβραιους. Μεσα απο αυτους τους κυκλους αναδειχθηκε ο Κεμαλ Ατατουρκ, ο οποιος με την βοηθεια των αδελφων του Εβραιων της εβρα’ι’κης στοας Θεσσαλονικης Μπαι-Μπριθ θα συνετριβε τον Ελληνικο στρατο το 1922…..»

Η αδιαμφισβητητη αναμειξη των Εβραιων ιδρυτων του ΚΚΕ Αβρααμ Μπεναρογια και Κουν Βεντουρα, οι οποιοι μαλιστα ως βουλευτες του ΚΚΕ, εθεσαν θεμα ανεξαρτητοποιοησεως της Μακεδονιας το 1927 μεσα στην Ελληνικη Βουλη, στην τρισαθλια αποπειρα διασπασεως της Μεκεδονικης γης απο τον Ελληνικο κορμο, φωτιζει αρκετα το παρασκηνιο (2, 3).

Οι ιδιοι αυτοι Εβραιοι ιδρυτες του ΚΚΕ, δηλητηριαζαν κατα τον χειροτερο τροπο και υπονομευαν και αποσταθεροποιουσαν απο μεσα το ηθικο των Ενοπλων Δυναμεων μας, παραγοντες οι οποιοι συνετελεσαν καθοριστικαστην Μικρασιατικη Τραγωδια. Στην Θεσσαλονικη τα δυο αυτα εβραιοκομμουνιστικα καθαρματα δημοσιευαν στην εφημεριδα «Avanti» πικροχολα κειμενα κατα του Ελληνισμου.

Τι ειναι ομως ο Αντισημιτισμος;

Σημιτες ονομαζονται οι ανηκοντες στην ομαδα των λαων με σημιτικη γλωσσα, ως π.χ. Ακκαδικη, Ιουδα’ι’κη, Φοινικη, Αραβικη και Αραμα’ι’κη. Σε αυτην την ομαδα των λαων ανηκουν εκτος των Εβραιων και οι Αραβες. Αν και το μισος κατα των Εβραιων, δηλαδη ο «Αντιεβρα’ι’σμος» ‘η «Αντιιουδα’ι’σμος» ειναι τοσο παλαιος οσο και η εβρα’ι’κη θρησκεια, η εννοια του «Αντισημιτισμου» προερχεται απο σχετικα νεα εποχη που εχει σχεση με την ιδρυση του Πολιτικου Σιωνισμου (8). Στο γερμανικο «Brockhaus» του 1875 μ.Χ. η εννοια αυτη δεν υπαρχει. Και αυτη η εννοια ειναι μια υποχθονια, δολοπλοκικη δημιουργια του Πολιτικου σιωνισμου.

Σημερα εγινε ξεκαθαρο, οτι ο Πολιτικος Σιωνισμος χωρις τον «Αντισημιτισμο» δεν μπορει να υπαρξη.

Με την λεξη «Αντισημιτισμος» κατορθωνουν οι Πολιτικοσιωνιστες να αποστομονουν στην γεννεση της καθε κριτικη σε βαρος τους.

πηγή :
http://tonoikaipnevmata.wordpress.com/2011/04/06/%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82/#comment-668