Κυριακή, 23 Αυγούστου 2009

άρθρο: Φωνές από την Καππαδοκία

Τα κείμενα για το βιβλίο με τίτλο:

«Φωνές από την Καππαδοκία :
Tο Μιστί του χθες στον ελληνισμό του σήμερα»

που αναφέρεται στις Ηχογραφήσεις φυσικών ομιλητών του Μιστιώτικου Ιδιώματος
και του οποίου τα Πνευματικά Δικαιώματα αφιέρωσα στο Σύλλογο Μιστιωτών Καππαδοκίας.


1η Έκδοση, Ιούλιος-Αύγουστος 2009.

© 2009 Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος
ΜΙΣΤΙΩΤΩΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»,
Τομέας Πολιτισμού, έδρα Μάνδρα Νομού Λαρίσης.