Σάββατο, 12 Ιουλίου 2008

άρθρο: ΑΣΕΠ Νέοι υπήκοοι,μειονότητες και αντικειμενικά κριτήρια προσλήψεων

2b.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ_ΑΣΕΠ Νέοι υπήκοοι,μειονότητες και αντικειμενικά κριτήρια προσλήψεων _