Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2008

άρθρο: 14 Σεπτεμβρίου Ημέρα Εθνικής Μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

6.a.AΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ_14 Σεπτεμβρίου Ημέρα Εθνικής Μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας_23 Σεπτεμβρίου 2008_ΠΡΩΤΟΣ ΤΥΠΟΣ