Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2008

ποίηση: Το φάρμακο του λόγου

.
2a.ΠΟΙΗΣΗ_φάρμακο του λόγου και ψυχολογική βοήθεια στους αρρώστους_Κήρυκας_
Σάββατο παραμονή εορτής Φώτων