Κυριακή, 17 Μαΐου 2009

άρθρο: Van Gogh - Παλίμψηστοι πίνακες, ηθογραφικοί κώδικες

5.a.Παλίμψηστοι πίνακες, ηθογραφικοί κώδικες,Van Gogh τέχνη κάτω από το ορατό επίπεδο_Κυριακή 17 Μαίου_ΗΧΩ (2)