Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

πρίγκηπας Ιωάννης Αρκάδιος Λάσκαρης ΚομνηνόςMuchísimas gracias por todos sus envios. Hoy mismo he enviado mi adhesión a la reclamación tan justa de guerra a Grecia. Sus actividades son magnificas y tam bién su afecto haCIA LA JUSTA CAUSA pONTIA LA QUE DEFIENDO CON TODO FERVOR. uN FUERTE ABRAZO DE SU COMPATRIOTA

Príncipe Juan Arcadio Láscaris Comneno, Gran Maestre de la Orden de San Eugenio de Trebizonda

https://www.blogger.com/comment.g?blogID=4773275879162890487&postID=5058806117031054286