Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

Επετειακή ομιλία : Η Ρωμανία κι αν επέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο..."


Από την έντυπη έκδοση της Επετειακής Ομιλίας με θέμα :
"Η Ρωμανία κι αν επέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο...",
Λάρισα-Άγιος Αχίλλειος, 19-9-2010,
του παιδικού Δασκάλου μου κυρίου Δημητρίου Νικ. Καραμούρτου.
Συγχαίρω για την εξαιρετική ομιλία
κι ευχαριστώ που με συμπεριέλαβε στην έκδοση.
[Πρόκειται να αναρτηθεί εντός ολίγων ημερών].

άρθρο: "εν Δελφοίς Έψιλον", το Ιερό Μυστικιστικό Σύμβολο του Φοίβου - Ακερσεκόμη Απόλλωνος

Από την προσωπική αλληλογραφία μου με τον αγαπητό φίλο
κ. George Metaxa, απόσπασμα της οποίας μπορεί να αποτελεί
σπουδαίο ενημερωτικό άρθρο.
[Θα αναρτηθεί εντός ολίγων ημερών]

Εκτιμώ την σοβαρότητα και
τον ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και καλά του λόγια.

Ενότητα 5.11.6. Μεθοδολογίες ανάλυσης Φασμάτων σεισμικής Διεγέρσεως

Αναλυτική μέθοδος της Κεντρικής Διαφοράς, για τον υπολογισμό της χρονοϊστορίας u(t) βάσει του ολοκληρώματος Duhamel για κάθε t.
Δόμηση σε κώδικα Visual Basic
http://mariapapadopoulou.blogspot.com/2009/11/vb-duhamel-fourier.html