Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

Μαρία Παπαδοπούλου : συνέντευξη στο radio TRT

Μαρία Παπαδοπούλου : συνέντευξη στο radio TRT

στην εκπομπή του Γιώργου Ρούστα

Κάρτα Πολίτη - δημόσια διαβούλευση : Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα 22/11/2010, στους δικτυακούς τόπους www.ypes.gr και www.opengov.gr/ypes, δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη βέλτιστη αξιοποίηση της “Κάρτας Πολίτη”. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2010.