Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2009

άρθρο: Προφήτευσαν δια των επιστημών - Πυθαγόρας, Πλάτωνας, νεοπλατωνικοί

5.a.πραγματείαΕλληνικήΕπιστημονικήΠαράδοση_Προφήτευσαν δια των επιστημών,Πυθαγόρας,Πλάτωνας,νεοπλατωνικοί_Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2009_Ηχώ