Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

Πρόσκληση Συλλόγων και Ελλήνων από την Πρόεδρο της ΕΕ της Πανελλήνιας Ένωσης


Επίσημη επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο των Εκπροσώπων της ΠΕΚΣ, Μάιος 2009.
Διοργάνωση Ιστορικής Ημερίδας και λειτουργίας ορθοδόξων ναών σε όλη την Καππαδοκία, Ιούνιος 2010.
Μήνυμα από την Πρόεδρο Μαρία Παπαδοπούλου,
ρεπορτάζ, Ημερήσιος Κήρυκας, 22 Ιουνίου 2010 (μόλις βρεθεί χρόνος θα αναρτήσουμε ρεπορτάζ και φωτογραφίες από τις ομιλίες μας).

ποίημα : There is no more reason- RVT cruiser

When I was asked to leave the old wine in order to drink a new one, thought not. I may insist that the old is better. But it is really true that a human, get used to be in the old cult, is not fond of the future law.
When I considered it an excess and did not think that I will gradually get used to and that it will be then that I would receive a new teaching from you, then you sent me that paradoxe prophecy of an incredible sacrifice.
When I put a stone inside the human corners of my nice architectural home I honest thought that there are no more beautiful stones all over the whole of the world. Is this really necessary to look for something valuable now? But, do you find it fair not to love this stone as if it is a shame or without any sorry?
When I was told that the completeness of the mission was to reach and discredit the vanity of those people having great egotism, I resisted not to disobey. Even that, everything become well-done - except just, I did not follow the great masters. Anyway, when you connected me to the rain and it was still an excess of the passion of the red sun today, there was only those people that noticed.
Anytime I descend to the depths of cyan and blue, you insist on telling me to wait inside the crystal cube. Should I take care of the only man who is worthy to invest there? I feel quite tired keeping my hands on that note aquatic crystals. What I suppose to do now? To wait for a while, to give a brave support, or a hard injustice to the less innocent?