Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009

ΚΛΟΠΗ ΚΑΡΤΑΣ Α.Τ .Μ..
Συλλόγος ΜΙΣΤΙΩΤΩΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ
"Ο Άγιος Βασίλειος"
Τ ο μ έ α ς Π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ


από την φυσικό κ.ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ
λάβαμε την συνημμένη προειδοποίηση:

" να πώς γίνεται ΚΛΟΠΗ ΣΕ ATM"
.