Κυριακή, 7 Μαρτίου 2010

ομιλία: Λήθη Δόξας και Οραμάτων

Το αμφισβητούμενο Όνομα
ενός Αγίου και η άγνωστη
Μεγαλύτερη Εκκλησία της χριστιανικής Ανατολής

.

Απόσπασμα ομιλίας___Κυριακή 7 Μαρτίου 2010___εφημερίδα ΗΧΩ

.