Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2010

επιστολές, προσκλήσεις : Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών

Τέταρτο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών

Γρανάδα, 9-­‐12 Σεπτεμβρίου 2010

Θέμα του Συνεδρίου: Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)/ Identities in the Greek world (from 1204 to the present day).