Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Το Κρυπτοχριστιανικό Ζήτημα ως θέμα Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

του Νικόλαου Ουζούνογλου, Καθηγητή ΕΜΠ, 
και Προέδρου του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών
Παρόλο που το Κρυπτοχριστιανικό ζήτημα αποτελεί μια από τις πιο τραγικές εμπειρίες στην ιστορία της Ρωμιοσύνης δυστυχώς  έχει τύχει σχετικά μικρής προσοχής από την ιστορική ακαδημαϊκή έρευνα, συγγραφείς και ακόμα από  τους δημιουργούς ταινιών και καλλιτέχνες.  Αν και σε όλα τα μήκη και πλάτη που έζησε ο υπόδουλος Ελληνισμός, στους μακρούς αιώνες τυραννίας, η ύπαρξη  Κρυπτοχριστιανών είναι γνωστή, το αληθινό αυτό φαινόμενο  παρουσιάζεται πολλές φορές με την ανάμιξη της αλήθειας  με τον μύθο. Η  περιοχή του Πόντου υπήρξε ο γεωγραφικός χώρος που κατεξοχήν ο Κρυπτοχριστανισμός παρουσιάζεται με μεγάλη συχνότητα διαχρονικά μετά από τον 16ο αιώνα. Συναντάμε το φαινόμενο και σε άλλες περιοχές που η Ορθοδοξία υφίστατο σκληρούς διωγμούς όπως π.χ. στην Κύπρο με τους  Ελληνοβάμβακους που είναι ελάχιστα γνωστή υπόθεση, στην Καππαδοκία σε μικρότερο βαθμό αλλά ακόμα και από προσωπικές εμπειρίες πολλών στην Κωνσταντινούπολη που είχαν γνωριμίες με Κρυπροχριστιανούς.  >>>>>>>>>