Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

Από το ιστορικό βιβλίο «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ» που έγραψε ο Ηρόδοτος, περί της καταγωγής των Μακεδόνων

Οι αρχαίοι Μακεδόνες είναι Έλληνες, και ως εκ τούτου οι Σκοπιανοί, αν είναι Μακεδόνες είναι Έλληνες και τίποτε άλλο.

Το απόσπασμα είναι από το ιστορικό βιβλίο «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ» που έγραψε ο Ηρόδοτος.Διαβάστε λοιπόν, τι γράφηκε για την καταγωγή των Μακεδόνων, περισσότερα από 2.700 χρόνια πρίν :

«Ότι οι από του Περδίκκου καταγόμενοι είναι Έλληνες, ως και οι ίδιοι λέγουν, και εγώ το γνωρίζω, αλλά και επιπλέον θα αποδείξω είς τα επόμενα κεφάλαια ότι είναι Έλληνες. Άλλωστε και οι διευθύνοντες τους εν Ολυμπία αγώνες των Έλλήνων, απεφάνθησαν ότι ούτω έχουν τα πράγματα. ΄Όταν δηλαδή ο Αλέξανδρος, ηθέλησεν να λάβη μέρος εις αυτούς ως αθλητής και προς τούτο κατήλθε εις Ολυμπίαν, οι Έλληνες ανταγωνισταί του , εζήτησαν ν΄αποκλεισθεί ισχυριζόμενοι ότι ο αγών δεν διεξάγεται με βαρβάρους αλλά με Ελληνας. Αφού όμως ο Αλέξανδρος απέδειξεν ότι είναι Αργείος τότε εκρίθη ότι είναι Έλλην και λαβών μέρος είς τον αγώνα δρόμου ήλθεν ισόπαλος με τον πρώτον. Ταύτα ούτως εγένοντο.»

Δεν είναι όμως μόνον αυτό το εδάφιο. Ο Ηρόδοτος, πρίν από το κείμενο αυτό ,παραθέτει απάντηση του Αλεξάνδρου, γιού του Αμύντα σε πρέσβεις του Δαρείου, στο οποίο αναφέρει ότι είπε ο Αλέξανδρος.

«… να είπετε εις το πέμψαντα υμάς βασιλέα ότι ανήρ Έλλην, ύπαρχος της Μακεδονίας σας υπεδέχθη…» Πως χαρακτήρισε λοιπόν ο Αλέξανδρος του Αμύντα τον εαυτό του; «..ανήρ Έλλην…

Μετά και από αυτό το εδάφιο αγαπητέ επισκέπτη, η φιλοσκοπιανή στάση του προέδρου της ΔΕΘ, η υποστήριξη του δηλαδή στο ανιστόρητο επιχείρημα ότι αυτοί (οι Σκοπιανοί) είναι «Μακεδόνες» δεν είναι κραυγαλέα ενέργεια υποστήριξης ανθελληνικών σχεδίων; Τον άνθρωπο αυτόν τον τοποθέτησε ο φερόμενος ως πρωθυπουργός της Έλλάδος, Γιώργος Παπανδρέου. Δεν είναι και αυτή με την σειρά της κραυγαλέα ενέργεια υποστήριξης ανθελληνικών σχεδίων; Σήμερα χαρίζουμε το όνομα Μακεδονία, άλλα αύριο θα είναι το χειρότερο, που θα είναι η αποδοχή της εθνικότητας των σκοπιανών ως ¨Μακεδονικής».

Nέο Θέμα αποζημιώσεων Αγνοούμενων Ελλήνων της Μικράς Ασίας από Ευρωπαϊκή Τράπεζα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Π.Σ.Ε.)

Αγαπητοί Συμπολίτες,
Μετά το θέμα των αποζημιώσεων απογόνων Μικρασιατών για ασφαλιστήρια συμβόλαια Ελλήνων της Ανατολής με την αμερικάνικη ασφαλιστική εταιρεία και την εξέλιξη που είχε, αυτή τη φορά έχουμε μια περίπτωση σφετερισμού των περιουσιών από Ευρωπαϊκή Τράπεζα καθώς τα χρήματα αυτά δεν αποδόθηκαν ποτέ στους δικαιούχους ή τους απογόνους τους. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά την μη απόδοση καταθέσεων σε υποκαταστήματα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης πριν το 1920 σημαντικών περιουσιών Ποντίων, Κωνσταντινουπολιτών, Μικρασιατών.

O κατάλογος περιέχει τα ονόματα των Ελλήνων της Πόλης και άλλων περιοχών της Ανατολής που είχαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε Ευρωπαϊκή Τράπεζα στο Γαλατά Κωνσταντινούπολης και την Σμύρνη, πριν από το 1920. Από όσο είναι γνωστό η Ευρωπαϊκή αυτή Τράπεζα δεν έχει εξοφλήσει τους δικαιούχους. Παρακαλώ εξετάστε την λίστα και αν αναγνωρίζεται κάποιο όνομα συγγενούς ή προγόνου σας επικοινωνήστε μαζί μου.
Με εκτίμηση
Μαρία Παπαδοπούλου,
πρόεδρος Εφορίας Κεντρικής Ελλάδος (Ε.Κ.Ε.)
της ΟΠΣΕ,
dm.papadopoulou@gmail.com

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥΣ

1) Υποκατάστημα του ΓΑΛΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ πριν το 1920 :
C. Nicolaidi
Adam Bros
Siniossoglou Ralli & Co
C. Papadaki
N.Th. Pantazopoulos
D.D. Diamandoglou
Stylianos Diamandoglou & Sons
G. & E. Enstriatiadis
Karalambo & Metras
Jean F. Kiliaridis
N. Alevropoulo
Ananiadis
Eleftheres Mavropoulo
G. Kendros
E. Poulas & C. Adrianopel
Grizagoridis Bros
D.B. Nicolaidis-Tripo
Nico Seferoglou
Gleanthis Hazzopoulo
Elias Caracoz Freres
Montias Bros
D.Th. Frangopoulos
D.G. Chaviaras
M. Vassiliadis & Co
B.M. Prinaris
N. Madjaraki, Kokinos & Co
Raphael Camhi & Sons and Demosthene R. Corpi
Nicolas Pitaris
Siroun J. Dion
Nicolas H. Demetriades
Ar. Altinalmazis & Co
Adrianople
D. Th. Thanos
S.E. Eliadis
S. Couroubakalis
Friedmann, Troyanos & Co
M. Parisis & Sons
M. Joradanides & Sons
Georges C. Theodoridis
Christos Sarropoulos
Panayotis G. Exarchos
Basile C. Malatakis
Th. Frangatos
H.C. Chryssostomos, Nicolas Metzes & Haralambos Metzes
Christo Savaides & Sava Haralambiades
Joseph Notrica – Rhodes
Jean Abazoglou ???
C. Elefteropoulo Bros
Photios L. Viris & Sons
P.A. Callinicos
Alexandre S. Christodoulides
Th.E. Vitoulia & Sons
M.G. Cladoyeni & M. Azioti
Georges Goussopoulo
J. Pingopoulo & Co
Panteli Matritides
Nicolas J. Syrmas
N. Nicoglou Bros
S. Vassiliades & S.G. Papazoglou
Thedoridi Bros
Issakides Christo
C. Stelianides
Abraham Mayorkas
D. Lambrides
P. Seitanides
Stefanos H.A. Efthides
C. Petzalis & El. Dounias
N.A. Kyriakides
P. Xanthopoulo & D. Vattis
Constantin Ivrakis
N. Camilieris & Co
Georgiades & Tchaoussoglou
C. Myrodis & Bros
D.M. Tsongopoulo
Toumpouli Bros
D. Sakellarides
Evdhokios Hadji Simeionidi
N.A. Kyriakides
Andovalloglou Bros
K.B. Joannides
G. Capayannides – Trabizon
Antoine Siderides – Pera
G.P. Papazoglou
J. Petrochiles & Sons
Hadji Janni Papadopoulo
Dr. Koufis & Co
Jean Altizoplou
A.J. Anagnostopoulo
Fotis G. Movroghenis & Co
Hadji Andoniou Bros
A.G. Dhimopoulo
Paul C. Paleologou
Jean A. Louizos
Georges Caloumenos
Styl. Kaneleas
Nicolas Tantiras
Jean Chiliades
Eang. Chr. Evangelinos
Pavlides & Mouratis
G. Pestamozoglou Sons
G. & J. Georgiades
N. Camilieris & Co
Portocaloglou Sons
Dom. Dandoria – Pera
Antoine M. Panopoulos
Eust. S. Sapoundjakis
Andavalloglou Bros – Samsoun
J.M. Kazazis- Edramid
Viktor A. Demetriades
Socrate Th. Cosmides
Ch. Patrikiades Sons
I.S. Pavlides & Sons
D.A. Caldis & Co
Ap. Anastassiades
Donas & B. Vayakis – Pera
Sarropoulo & Margaritoff
Pascalides Bros
A.D. Zachariades
Siniossoglou & Asquitides
N. Camilieris & Co – Pera

2) Υποκατάστημα ΣΜΥΡΝΗΣ πριν το 1920 :

E.N. Aidinopoulo
Pol. Vidori
Evanghelinos & D. Tantiras
M.H. Politi
Basile Stephanides
Efstratiou Faipeas
S. & E. Elliades
M.G. Zangrides
Pericles Paleologou
Euuripedes Caloumenos
Mouzalis
C. Gasparis & Co
Gregoriou Bros
J. Stamatiadhis
I.G. Tozakoglou
J. Tsintsinis
Pandeli D. Cassapoglou
H. Georgiades & Co
P.A. Melacopides
S.B. Stampadopoulos & Co
N.J. Papazoglou
Basile N. Pappadopoulo
Nicolas Hadji Nicolaides
C. Veropoulo
Vrassidas Faippeas
Costas M. Souyouldjoglou
C. Georgiades & Sons
Pavlides & Mouratis
Eustratios Hodja Gabriloglou Bros
Ippocrate Kiokpassoglou
Katsanopoulo Bros
Pan. H. Nicolaides
N. Joakmidis