Σάββατο, 24 Απριλίου 2010

βιβλιογραφία : προεργασία διεξοδικής συζήτησης

Στην προσπάθεια να προσδιορισθούν όλα τα προς συζήτησην αντικείμενα, εισάγεται ο ενδιαφέρον αυτός τρόπος βιωματικής διδακτικής! Βρίσκω σωστές τις επιλογές των άρθρων και τις επισημάνσεις επί αυτών. Παρότι, δε, με ανησυχεί ο μόνιμος χαρακτήρας της απροσωπίας των εισηγήσεων, εντούτοις βρίσκω ότι αυτή τη φορά εισάγονται απο εκείνη την οντότητα (και οι δυο είναι αγαπημένες ασφαλώς) η οποία αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την ανάγκη συζητήσεων και συμφωνιών -που σημαίνει ότι αξίζει να το κοιτάξουμε με ενδιαφέρον και χωρίς να κλονιστούμε ψυχολογικά.
Προβληματίζομαι όμως ότι δεν γνωρίζω πού να υποβάλω ερωτήσεις. Ειδικά πρέπει να ζητηθούν διευκρινήσεις, πάνω στην nomenclature αλλά και κυρίως πάνω στην terminology οι οποίες πραγματικά είναι κρίσιμα σημεία που επιτρέπουν μακροσκοπικά στρατηγικές πολυερμηνείες (πραγματικά, σωστά τα λέτε άλλες φορές!)
Επίσης, οι διατάξεις μου επιφερουν πολλά πρακτικά αντικείμενα συζήτησης τα οποία όμως δεν γνωρίζω πού μπορούν να αναπτυχθούν διαλεκτικά.