Κυριακή, 12 Ιουλίου 2009

άρθρο: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ -Τα πάντα ρει.
Το κείμενο "Τα πάντα ρει" όπως και

τα κείμενά μου για τον Θαλή, τον Πυθαγόρα, τη Θεανώ, τον Ηράκλειτο, και την Υπατία περιλήφθηκαν στις πραγματείες

"Ελληνική Επιστημονική Παράδοση" και

"Ελληνικός Γνωστικός Πολιτισμός"

τις οποίες αφιέρωσα στον Σύλλογο Ο ΘΕΤΤΑΛΟΣ.Ηράκλειτος.