Κυριακή, 8 Μαρτίου 2009

ομιλία:

.
ομιλία στην εκδήλωση για τη γιορτή της γυναίκας:

  • "Επιστήμονες, Επιχειρηματίες. Γυναίκες με προσωπικότητα"