Τρίτη, 27 Ιουνίου 2006

έρευνα_"Επιμέρους συμπεράσματα και τεκμηρίωση προτάσεων για τα δημόσια έργα"

3.a. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ_ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, έρευνα_"Επιμέρους συμπεράσματα και τεκμηρίωση προτάσεων για τα δημόσια έργα", Παρουσίαση: Μάης 2007, Ιανουάριος 2008, Δημοσίευση: ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ των ΟΤΑ, Τρίτο μέρος ΙΙΙ, δημοσίευση στο τεχνικό Περιοδικό ΑΡΜΟΣ της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, 1η δημοσίευση, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008, Τεύχος 15.