Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

ποίημα : Δεν είναι έτσι !


Δεν είναι έτσι. Η σπουδαιότητα απορρέει από την ιστορία τους και από τη δουλειά τους!


Θέλουν κάτι εύκολο και γρήγορο αλλά κι έχουν μεγάλη μύτη.


Αλλά τι χρειάζεται ακόμη μια επανάσταση;!
...