Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

ρητά: Many times, it doesn't matter what you say, but the way you say it!

Γηράσκω δ' αεί πολλά διδασκόμενος (Σόλων)

επιλογή ποιημάτων για μαθητικό ανθολόγιο

Γη Κατπατούκα
Στα νεκρολίμανα του ξεριζωμού
Ιερό Μεσολόγγι
Θούριοι ελευθερίας
Θεωρία-Μ

Διαμαρτυρία κατά της Κάρτας Πολίτη 06.02.2011 - Ο ανάδοχος μελέτης & ο σχετικός κοινοβουλευτικός έλεγχος

η υπ' αριθμόν 74/18.01.2011 Απόφαση ανάθεσης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την εισαγωγή της Κάρτας Πολίτη» σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/14-1-2002) του Ειδικού Γραμματέα για τη "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την οποία ανατίθεται η μελέτη της κάρτας πολίτη στο πρώην Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π.) Integrated Research for the Information Society (IRIS) http://www.athena-innovation.gr/gr/video_gr.asp της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) General Secretatiat for Research & Technology http://www.gsrt.gr του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης, που υπάγεται πλέον στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Alex Jones: Το Σχέδιο της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ

(απομαγνητοφωνημένο κείμενο από Βίντεο 1)
http://www.mikis-theodorakis-kinisi-anexartiton-politon.gr/el/articles/?nid=412