Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Εικόνες ψηφιακών εικόνων στο βιβλίο

Η σύνθεση της προηγούμενης εικόνας :
Η αφίσα εικονίζει με καλλιτεχνικό τρόπο ιστορικά και μνημειώδη στοιχεία για το Μιστί. Περιλαμβάνεται σε μια σειρά ψηφιακών εικόνων εικαστικής τέχνης που φιλοτεχνήθηκαν το 2009 από την κα Μαρία Απ.Παπαδοπούλου για να συνοδεύσουν την γλωσσολογική έρευνα με θέμα «Φωνές από την Καππαδοκία: Το Μιστί του χθες στον ελληνισμό του σήμερα», που πραγματοποίησε για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μιστιωτών Καππαδοκίας «Ο Άγιος Βασίλειος» Ν.Λαρίσης. Δείγματα των καλλιτεχνικών έργων της έρευνας συμμετείχαν σε εκθέσεις φωτογραφίας και μοντέρνων αφισών, ενώ το 2010 παρουσιάστηκαν στην πανελλήνια έκθεση που πραγματοποίησε η Πανελλήνια Ένωση Καππαδοκικών Σωματείων (ΠΕΚΣ) σε συνεργασία με την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ του Δήμου Αθηναίων (Αίθουσα Άγγελος Σικελιανός) και διήρκησε από 26 έως 28 Νοεμβρίου. Στην έκθεση συμμετείχαν καππαδοκικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα παρουσιάζοντας παλιές φωτογραφίες και κειμήλια από την Καππαδοκία.