Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2008

άρθρο: Ίδρυση Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

3.b.Ίδρυση Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ_8 Αυγούστου 2008_ΝΕΑ ΦΑΡΣΑΛΑ