Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

Global mind control - Η Προφητευμένη εποχή του RFID Chip


  • Διαβούλευση στην σελίδα της Κυβέρνησης

http://www.opengov.gr/ypes/?c=18608

10 ερωτήµατα ζητούν απαντήσεις – προβληµατισµοί που απασχολούν την ανθρώπινη σκέψη

Θεωρίες της Σύγχρονης Φυσικής όπως : Τι είναι συνείδηση; Τι συνέβη πριν από τη Μεγάλη Εκρηξη; Πώς θ’ αντιµετωπίσουµε την αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού; Θα µας δώσουν πίσω η επιστήµη και η µηχανολογία τη χαµένη µας ατοµικότητα; Υπάρχει κάποιο υπόδειγµα για τους πρώτους αριθµούς; Μπορούµε να βρούµε έναν επιστηµονικό τρόπο για να σκεφτόµαστε όλοι µε ωφέλιµο τρόπο; Πώς θα διασφαλίσουµε ότι η ανθρωπότητα θα επιβιώσει και θα ακµάσει; Μπορεί κάποιος να εξηγήσει επαρκώς το νόηµα του άπειρου Σύµπαντος; Θα µπορώ στο µέλλον να καταγράφω τον εγκέφαλό µου µε τον τρόπο που µαγνητοσκοπώ µια εκποµπή στην τηλεόραση; Μπορεί η ανθρωπότητα να πάει στ’ αστέρια; http://www.physics4u.gr/blog/?p=2838

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την ηλεκτρονική κάρτα συναλλαγών

Νομικό ζήτημα για την ηλεκτρονική κάρτα συναλλαγών.
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με πληροφορίες, έκρινε ότι υπάρχουν νομικά προβλήματα, αλλά και παραβίαση προσωπικών δεδομένων στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτα συναλλαγών του υπουργείου Οικονομικών. Στην ηλεκτρονική κάρτα συναλλαγών θα "περνούν" όλες οι συναλλαγές των φορολογουμένων και ο ΦΠΑ. Η κάρτα, μεταξύ των άλλων, θα χρησιμοποιείται σε κάθε συναλλαγή και θα απαλλάξει τους πολίτες από την υποχρέωση συλλογής αποδείξεων.
Η Αρχή έκρινε ότι η πρόβλεψη και εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας συναλλαγών έπρεπε να γίνει με νόμο και όχι με υπουργική απόφαση όπως έγινε εν προκειμένω. Ειδικότερα, έπρεπε τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας των στοιχείων να γίνουν με νόμο και εν συνεχεία η υπουργική απόφαση να καθόριζε τις τεχνικές λεπτομέρειες.
Ακόμη, παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα των φορολογουμένων, καθώς θα γίνεται ταυτοποίηση των αγορών με τους φορολογούμενους και θα δημιουργείται το «φορολογικό προφίλ» των φορολογουμένων.
Δηλαδή για παράδειγμα θα γίνεται γνωστό το θρησκευτικό πιστεύω των φορολογουμένων καθόσον θα καταγράφεται ότι από συγκεκριμένο κατάστημα που πωλεί θρησκευτικά είδη μίας θρησκείας έγιναν αγορές.
Επίσης, οι αγορές από τους φορολογούμενους, κατά συνέπεια και τα προσωπικά τους δεδομένα, θα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε βάση δεδομένων και υπάρχει κίνδυνος να γίνεται από τρίτους επεξεργασία για άλλους σκοπούς.
Τέλος, από την Αρχή θα προταθεί να γίνει διαχωρισμός του ΦΠΑ από τη ηλεκτρονική κάρτα συναλλαγών και τα στοιχεία από την κάρτα αγορών ετησίως να γνωστοποιούνται μαζί με τη φορολογική δήλωση.
ΠΗΓΗ
http://ellinonea.blogspot.com/2010/12/blog-post_15.html