Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2009

άρθρο: Μνημεία των Δικαίων της ανθρωπότητας

Μνημεία των Δικαίων της ανθρωπότητας

"Δε θέλω τίποτε άλλο παρά να μιλήσω απλά, να μου δοθεί ετούτη η χάρη..." Γεώργιος Σεφέρης

άρθρο, εφημερίδα ΗΧΩ, Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2009.