Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009

ρεπορτάζ:

Γεωργία - Φύτευση σχολείου_9 Απριλίου 2009_ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ρεπορτάζ: Πώς αντιδρά το έδαφος στο σεισμό1.ρεπορτάζ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ_Πώς αντιδρά το έδαφος στο σεισμό_9 Απριλίου 2009_εφημερίδα Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ


Συσχέτιση για την οικιστική ζώνη Βόλου-Ν.Ιωνίας
των συμπερασμάτων των ερευνών ενός μέρους της διατριβής μου
για την σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών.