Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

ανάρτηση άρθρου στην ομογενειακή μας Σελίδα BERLIN - ATHEN : για εμάς, τους ΈΛληνες, όπου γης !


(κάντε αριστερό κλικ για ανάγνωση)
Διαβάστε μια ανάλυση για το ζήτημα της Γενοκτονίας των Ελλήνων και την τηλεοπτική δήλωση από την Μαρία Παπαδοπούλου. Παράλληλα ξεναγηθείτε και γνωρίστε όλα τα ενδιαφέροντα άρθρα και τη δουλειά της Σελίδας των ανθρώπων μας και του εξαίρετου
κ. Μανώλη Σαρίδη