Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

Διαδραστικά Χρόνια Πολλά !

Καλήν εσπέραν άρχοντες
κι αν είναι ορισμός σας
Χριστού την θεία γέννηση
να πω στ΄ αρχοντικό σας

Χριστός γεννάται σήμερον
εν Βηθλεέμ τη πόλη
οι ουρανοί αγάλλονται
χαίρει η φύσις όλη

Εν τω σπηλαίω τίκτεται
εν φάτνη των αλόγων
ο βασιλεύς των ουρανών
και ποιητής των όλων.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ EΥΛΟΓΗΜΕΝΑ !
και μια έκπληξη

Η άλλοτε Αλεξάνδρεια