Κυριακή, 12 Απριλίου 2009

άρθρο: Ντανταϊσμός, μια καλλιτεχνική διαμαρτυρία


2।a.ΤΕΧΝΕΣ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ_Ντανταϊσμός-Μια καλλιτεχνική διαμαρτυρία_Kυριακή 12 Απριλίου 2009_ΗΧΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: